เคาสัทอักษร

สติ๊กเกอร์แป้นพิมพ์ระบบออกเสียง ICAO (อังกฤษ)

สติ๊กเกอร์แป้นพิมพ์ระบบออกเสียง ICAO / ITU / NATO ("อัลฟ่า-บราโว-ชาร์ลี-...") บนพื้นหลังใสในภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยตัวเลข IMO
เริ่มต้นที่ $5.99