แป้นพิมพ์สำหรับตัดต่อแก้ไข

แป้นพิมพ์ลัด - Adobe® AfterEffects

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Adobe® AfterEffects แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Adobe® Flash

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Adobe® Flash แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Adobe® Illustrator

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Adobe® Illustrator แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Adobe® Photoshop

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Adobe® Photoshop แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Adobe® Premiere

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Adobe® Premiere แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Apple® FinalCut Pro

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Apple® FinalCut Pro แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Avid® Xpress

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Avid® Xpress แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99

แป้นพิมพ์ลัด - Sony® Vegas®

ช็อตคัทแป้นพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับ Sony® Vegas® แผ่นฟิลม์ขุ่นแบบด้านที่ป้องกันการลบเลือนได้เต็มร้อย
เริ่มต้นที่ $13.99